Nyt fra menighedsplejen

Udgivet tor d. 22. mar 2018, kl. 15:56
Menighedsplejen

Ekstraordinært årsmøde i Nygårds Sogns Menighedspleje

Torsdag den 22. august 2019 kl. 19.00 

Offentligt møde i Nygårdskirkens sal. Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Velkomst og formandens beretning ved Jan Kollemorten

4. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer til 2 år.

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem til 1 år.

Der skal vælges bestyrelsessuppleant(er) til 1 år.

Du kan opstille til bestyrelsen, hvis du bor i Nygårds Sogn eller har løst sognebånd.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag (skal indsendes senest 14 dage før mødet til sognemedhjaelper@nygaardskirken.dk)

7. Evt.


August 2018-december 2019

Martine Andersen vikarierer for vores sognemedhjælper. Hun kan kontaktes på sognemedhjaelper@nygaardskirken.dk og på telefon 21 17 42 48 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, hvor hun også træffes på sognemedhjælperens kontor i kirken.

Ophavsret: