Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

3 NYE ATTRAKTIVE JOBS HOS OS

3 NYE ATTRAKTIVE JOBS HOS OS
Udgivet ons d. 21. jul 2021, kl. 17:45
Information

Nygårdskirkens ambitiøse menighedsråd ønsker sig kirkefunktionærer med sociale og praktiske kompetencer

1) Sognemedhjælper (32 timer til 31.12.21, der kan blive mulighed for forlængelse).

2) Kirketjener + kommunikationsmedarbejder + personregistrerings-person (20 timer + 10 timer + 7 timer) 

3) Kirketjener (25 timer). 

I Nygårdskirken har vi visioner om at nytænke indholdet af vakante kirkefunktionærstillinger. Vi vil have muligheden for større fleksibilitet og et bedre service-flow i hverdagen, og forestiller os fx at personregistrerings- og kommunikationsopgaver kombineres med kirketjeneropgaver i én samlet stilling. Alt sammen for at understøtte den tilgang til kirkens opgaver, som vi ønsker at fremme: At vore brugere og gæster dagligt møder åbne og imødekommende medarbejdere med social og menneskelig rummelighed.

Nygårdskirken har fokus på diakoni, det ligger i vores DNA. Vi er kendt for sociale aktiviteter i og omkring kirken, fx ”Åben dør” (Værested), Jule- og socialhjælp, ”Caféer”, spaghettigudstjenester og arrangementer for sognets og kommunens demensramte borgere i samarbejde med ældrecentret og kommunens demenskoordinatorer.

Vi ønsker at udvide den sociale aktivitet i lokalområdet – fx med arrangementer Skt. Hans og fastelavn, sommerferie mm - i direkte samarbejde med de lokale boligselskaber og andre lokale aktører.

Vi er Grøn kirke med visioner for inddragelse af brugerne og lokale borgere i bæredygtighed både i kirkens have, køkken og sociale liv.

Der er derfor mange praktiske opgaver at løse i samarbejde med dine kollegaer, menighedsrådet og de frivillige, der er tilknyttet kirkens fællesskab.

Gudstjenester og kirkelige handlinger deles imellem kirketjenerne. Sognemedhjælperen medvirker også i de arrangementer og gudstjenester, som har fokus på den social-diakonale indsats. 

Se mere her på siden - samt på vores Facebook-side.

Eller indhent yderligere information hos kontaktperson Ulla Hansen tlf.: 4084 3953 / Formand Jan Hein Baskjær Tlf.: 2628 3325 

Af dig, som vores nye kirkefunktionær ønsker vi os:

 • En klar udadvendt profil og socialt instinkt.
 • En forståelse for værdien af diakonalt fællesskab og arbejde.
 • Erfaringer fra kirkeligt socialt arbejde og diakoni.
 • Stærke relations kompetencer ifht. motivation og samarbejde med frivillige
 • Kommunikative- og administrative kompetencer.
 • Grønne fingre.
 • Handyman-evner og mod på de daglige rengørings-, oprydnings- og mindre vedligeholdelsesopgaver ude og inde.
 • Praktisk opgaveløsning i kirken/sognegården herunder også i køkkenet.
 • Sognemedhjælperen skal varetage ledelsen af de frivillige.
 • Deltagelse i årets store arrangementer knyttet til søndage og højtider
 • Kirketjeneropgaver før, under og efter gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Personregistrerings kompetence
 • IT-Kompetencer, inden for kommunikation, sociale medier og fundraising. 

Du har hjerte for: 

 • Samarbejde med frivillignetværk i og ud fra Nygårdskirken.
 • Nygårdskirken som lokalt, diakonalt værested. 

Send din ansøgning til Nygårds Sogns menighedsråd på  9115fortrolig@sogn.dk med beskrivelse af dig og dine kompetencer.

Fortæl gerne hvis du ikke er kompetent inden for fx personregistrering, men kan en masse andet. Således har vi mulighed for at sammensætte stillinger ud fra kompetencer.

Angiv tydeligt om du 

 • a)kun søger én specifik stilling
 • b)søger to af stillingerne (præciser hvilke to)
 • c)søger alle tre stillinger 

Send os din ansøgning senest den 9.august 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 34

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn og ansættelse efter den aktuelle  overenskomst. 

Fakta:

Medlemmer af folkekirken: 3438.

Indbyggere: 6305.

Nygårdskirken, Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby.

Byggeår: 1966. 180 siddepladser. Fleksibelt kirkerum, udsmykket med børnekunst.

Kirkecenter ved kirken. Ingen kirkegård.

Organist.

To præster.

Børnekor ledes af to korledere og medvirker ved spaghetti- og familiegudstjenester.

Kirkekor med fire voksne medlemmer.

Kirkehøjskole fælles for kommunens sogne.

Kirke-skoletjeneste fælles med naboprovsti.

1 gudstjeneste hver søndag.

Ca. 30 bisættelser årligt.

Relativt få vielser, dåb og konfirmander.

Morgensang og formiddagskaffe hver onsdag.

Værested med fællesspisning hver torsdag aften.

To månedlige arrangementer/gudstjenester på ældrecentret.

Månedlig familiegudstjeneste/spaghettigudstjeneste.

Månedlig aftenandagt/lysmeditation.

Ingen minikonfirmander i sognet.

Ingen skole i sognet.

Stort ældrecenter i sognet.

Fælles gudstjeneste 2. Pinsedag, for provstiets sogne.