Dåb

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted, for bl.a. at aftale tidspunktet.

Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Barnets navn og cpr-nr.
  • Navn og adresse på fadderne/dåbsvidnerne (mindst 3 og højst 5 personer, som skal være døbt og have nået konfirmationsalderen).

Hvis barnet får sit navn ved dåben, skal dåben finde sted senest når barnet bliver 6 måneder.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

I Nygårdskirken er der mulighed for dåb ved gudstjenesten om søndagen kl. 10.30. Eller det er muligt at aftale en dåbsgudstjeneste om lørdagen.

Læs mere om dåb her.