Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årsmøde i Menighedsplejen

Dato
Tirsdag d. 18. april 2023, Kl. 17:00 til kl. 19:00
Sted
Nygårdskirken, Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby

Kom og hør om Nygårdskirkens Menighedspleje - vær med til at få indflydelse på kirkens sociale opgaver! 

Stil op som medlem i Menighedsplejens bestyrelse og bliv en del af kirkens liv.

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være afleveret skriftligt til sognemedhjælper Annika Baasch senest tirsdag, 4. april 2023 enten ved personlig henven­delse, på telefon 2117 4248, eller på mail: annika@nygaardskirken.dk

Offentligt møde i Nygårdskirkens sognesal,

Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Sognemedhjælperens beretning

3.    Revideret regnskab 2022 ved kasserer

4.    Budget for 2023. Hvordan vil året 2023 se ud?

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

       På valg er: Dorte Sonne-Hansen (genopstiller)

                        Mette Christensen (ønsker ikke genvalg)

7.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

       På valg er: Jytte Lassen

8.    Eventuelt