Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højmessen/Gudstjenesten

Nygårdskirken indbyder til Højmesse/Gudstjeneste søndag kl. 10:30. 

Hver tredje søndag er der eftermiddagshøjmesse kl. 14:00.

Sådan foregår en søndagsgudstjeneste (forbehold for ændringer pga. coronasmitten):

 

Klokkeringning og bedeslag

 Præludium

 Indgangsbøn (siges i fællesskab ud fra det udleverede ark):

Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed......
* Dette afsnit i indgangsbønnen varierer med højtiderne og kirkeårets gang.
Amen

 

Salme
Hilsen

Præst:  Herren være med jer!

Menighed:  Og Herren være med dig! 

Dagens bøn og første læsning

Salme

Dagens evangelium

Trosbekendelsen (i fællesskab): Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen. Amen. Amen!

Salme
 

Evt. dåb og dåbssalme

Prædiken

Lovprisning

Kirkebøn

Apostolsk hilsen

Motet

Salme

NADVER:

Præsten:
Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn:
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved
Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele
dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde
giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi
med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor
med alle engle, synge din herligheds lovsang:

Menigheden:
Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld
af din herlighed.
Hosianna i det højeste!

Præsten:
Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!

Menigheden: 
Hosianna i det højeste!

O du Guds lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed giv os din fred!

Nadverbøn

Præsten:
Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede
iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at
modtåge dit legeme og blod til din ihukommelse og tilstadsfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens
os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du
må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det
evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi
med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er
ét med Faderen.

Fadervor (i fællesskab):
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren
i evighed! Amen 

Indstiftelsesord

Uddeling

Nadversalme

Bøn og tak til Gud

Menigheden: Amen

Velsignelsen

Menigheden: Amen, Amen, Amen

Salme

Meddelelser

Udgangsbøn (i fællesskab):

Herre, vi takker dig,
fordi vi går herfra med din fred,
frie i din nåde
og bundet i kærlighed
til dig og vor næste.
Bliv hos os med din velsignelse
og giv os styrke til at leve efter din vilje.
Amen.​​​​​​​

Postludium