Julehjælp

JULEHJÆLP

Menighedsplejen uddeler hvert år julehjælp. Ansøgning herom foretages i starten af november via et skema, som skal afleveres personligt hos sognemedhjælperen.

Det er en betingelse for at modtage julehjælp, at du bor i sognet. Hvis du har løst sognebånd til én af præsterne i Nygårdskirken, kan du også søge her. Julehjælpen gives fortrinsvis til økonomisk dårligt stillede enlige forsørgere og pensionister.

Julehjælpen gives i form af fødevarer.

Ansøgningsskemaer kan hentes i kirken fra engang i efteråret. Den præcise dato inkl. ansøgningsfrist bliver offenliggjort i Folkebladet.