Menighedsplejen

Nygårds Sogns Menighedspleje består af frivillige medarbejdere ved Nygårdskirken og sørger for økonomiske midler og praktiske rammer for Nygårdskirkens sociale arbejde.

Menighedsplejens bestyrelse består af 7 medlemmer, p.t.:

Valentina Storgaard, formand

Lene Sødring Jensen, næstformand

Bestyrelsesmedlemmer:

Mitzi Cavling

Inge Nielsen

Jan Kollemorten

Jonas Nordstrøm

Sognepræst Astrid Brandt Lundin

 

Bestyrelsen udpeges på Menighedsplejens årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges også  det reviderede regnskab, og Menighedsplejens formand aflægger beretning om det forløbne års aktiviteter.

Læs vedtægterne for Nygårds Sogns Menighedspleje her

Menighedsplejen står for tirsdagscaféen, hvor man hver tirsdag kl. 12-14 kan komme og drikke en kop kaffe og købe smørrebrød til små priser. Tirsdagscaféen er åben for alle, der har lyst til hyggeligt samvær og en snak.

Fredagscaféen er åben fredag kl. 14-16 hvor der bliver serveret kaffe og kage.
En gang om måneden bliver der vist billeder fra tidligere begivenheder, og derudover spiller vi også banko en gang om måneden.
Sognemedhjælper Pernille læser historier, og vi slutter altid af med en halv times fællessang fra højskolesangbogen, hvor organisten spiller for.

Åben dør er et spisefællesskab, hvor der hver torsdag kl. 18.00 bliver serveret et måltid mad.

Vi tager på Åben dørs sommerlejr hvert år og deltager i Folkekirkens ferieprojekt for familier på overførselsindkomst.

Desuden står vi for Sommermarked og Julemarked der gerne giver et lille overskud, som vi kan lave andre arrangementer for, bl.a. julehjælp.

Vi søger hvert år om fondsmidler til vores arbejde; private fonde, Nordea Fonden, midler fra Socialministeriet og § 18 midler fra kommunen,

Vi uddeler også julehjælp. Julehjælpen gives i form af en fødevarepakke og kan ansøges primo november hos sognemedhjælperen.

Vores formål er at hjælpe socialt dårligt stillede mennesker primært i Nygård Sogn. Det kan være hjælp til mad, tandlægebesøg eller uforudsete regninger. Vi prøver at nå så langt ud, som vores midler rækker.