Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Nygårds Sogns Menighedspleje består af frivillige medarbejdere ved Nygårdskirken og sørger for økonomiske midler og praktiske rammer for Nygårdskirkens sociale arbejde.

Menighedsplejens bestyrelse består fra den 29. august 2019 af:

Jan Baskjær, formand

Gitte Nørrevang, næstformand

Dorte Sonne-Hansen, kasserer

Annette Rilstoft, menighedsrådsrepræsentant

Astrid Brandt Lundin, sognepræst

Elsebeth Baskjær, suppleant

Bestyrelsen udpeges på Menighedsplejens årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges også  det reviderede regnskab, og Menighedsplejens formand aflægger beretning om det forløbne års aktiviteter.

Der indkaldes i år til et ekstraordinært årsmøde i september 2019.

Læs vedtægterne for Nygårds Sogns Menighedspleje her.

Menighedsplejen står for sognets sociale aktiviteter samt uddeling af julehjælp til økonomisk dårligt stillede borgere i sognet.

Vi søger hvert år om fondsmidler til vores arbejde; private fonde, Nordea Fonden, midler fra Socialministeriet og § 18 midler fra kommunen,

Vores formål er at hjælpe socialt dårligt stillede mennesker primært i Nygårds sogn.