Menighedsplejen

Nygårds Sogns Menighedspleje består af frivillige medarbejdere ved Nygårdskirken og sørger for økonomiske midler og praktiske rammer for Nygårdskirkens sociale arbejde.

Menighedsplejens bestyrelse består p.t. af en nødbestyrelse, da det ikke var muligt at sammensætte en egentlig bestyrelse ved menighedsplejens årsmøde den 10. april 2019.

Nødbestyrelsen består af:

Annie Petersen

Jan Kollemorten

Annette Rilstoft, menighedsrådsrepræsentant

Astrid Brandt Lundin, sognepræst

Bestyrelsen udpeges på Menighedsplejens årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges også  det reviderede regnskab, og Menighedsplejens formand aflægger beretning om det forløbne års aktiviteter.

Der indkaldes i år til et ekstraordinært årsmøde i september 2019.

Læs vedtægterne for Nygårds Sogns Menighedspleje her.

Menighedsplejen står for sognets sociale aktiviteter samt uddeling af julehjælp til økonomisk dårligt stillede borgere i sognet.

Vi søger hvert år om fondsmidler til vores arbejde; private fonde, Nordea Fonden, midler fra Socialministeriet og § 18 midler fra kommunen,

Vores formål er at hjælpe socialt dårligt stillede mennesker primært i Nygårds sogn.

Ophavsret: