Menighedsråd

Menighedsrådet er sognets øverste organ og har dermed det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, gudstjenester, budget og regnskab osv.

Menighedsrådet kan kontaktes på 9115@sogn.dk.

Fortrolig e-post kan sendes til 9115fortrolig@sogn.dk og læses kun af menighedsrådets formand og kontaktperson.

 

Menighedsrådet i Nygårds Sogn 2016-2020​:

Preben Frank
Formand

tlf. 20 45 15 72
pfrank@post11.tele.dk

--
​Næstformand

tlf. --
​--

 

 

Dorte Sonne-Hansen
Kasserer
tlf. 21 64 33 34
dsonne@live.com

 

Pia Lykke Lipun (orlov forår/sommer 2019)
Kontaktperson for personalet
tlf. 91 71 22 36
lipunpia63@gmail.com

 

Annette Rilstoft
​Kirkeværge

tlf. 26 84 48 16
arilstoft@gmail.com

 

 

Karsten Ole Pedersen
Medlem

tlf. 22 95 50 18
kop2605@gmail.com

 

Knud Elver Pedersen
Medlem
tlf. 26 11 38 00
knud.elver@nygaardskirken.dk

 

Anne Rosvang Hartvig
Medlem

tlf. 77 66 00 60 - 50 48 85 84
arhartvig@gmail.com

Rita Mølgård
Medlem

Robert Kleiss Borch
Medlem

 

Lis Withøft Larsen
Medlem

Sognepræst
tlf. 36 75 97 21 
lwl@km.dk

 

Astrid Brandt Lundin
Medlem
Sognepræst 
Tlf. 28 72 68 40 
ablu@km.dk

 


 

 

 

 

 


 

   
 

 

 

Kommende møder