Socialt arbejde

Nygårdskirken har en stærk diakonal profil. Diakoni er kirkens sociale arbejde og består af en lang række aktiviteter og initiativer for borgerne i vores lokalområde, f.eks. enlige forsørgere, mennesker på overførselsindkomst, gamle, syge eller ensomme mennesker.

Nygårds Sogns Menighedspleje er den arbejdsgruppe som står bag det sociale arbejde og de diakonale aktiviteter i samarbejde med kirkens sognemedhjælper.

Lægger man penge i kirkens ene indsamlingsbøsse går de til vores menighedspleje. I den anden samler vi løbende ind til forskellige organisationers hjælpearbejde rundt om i Danmark og i resten af verden.