Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Socialt arbejde

Diakoni - hvad er det?

Nygårdskirken har en stærk diakonal profil. Ordet "diakoni" betyder "tjeneste" på græsk og dækker over kirkens sociale lokale arbejde, som grundlæggende handler om at løfte og hjælpe borgere i lokalområdet. I Nygårdskirker udfører vi diakoni i form af f.eks. Julehjælp og og Åben Dør, men vi har også aktiviteter og initiativer, som støtter socialt dårligt stillede borgerne i vores lokalområde, f.eks. enlige forsørgere, mennesker på overførselsindkomst, gamle, syge eller ensomme.

ØKONOMIen bag DIAKONIen

Kirkens diakoni er  baseret på frivilliges engagement og bidrag: 

1) Fra lokale borgere:

Når kirkens besøgende lægger penge i indsamlingsbøssen " Til Sognet" i Nygårdskirken ved udgangen eller overfører et beløb via Mobilpay på nummeret ovenfor bøssen, så gå det alt sammen til forberinger af lokale forhold.

(der er 2 indsamlingsbøsser - en til lokalområdet og en til resten af Verden)

2) Fra fonde, institutioner og organisationer

Nygårdskirken ansøger om tilskud hos nationale og kommunale fonde og private- og humanitære organisationer. Blandt andet Brøndby Kommunes Sociale støtte ordninge, dvs. §18 midler og Socialministeriets frivillige midler.

3) Fra Kirkens Genbrug på Nygårds plads

40% af overskuddet fra Kirkens Genbrug gårpå nuværende tidspunkt  til Nygårdskirken, men genrelt er det samarbejdsaftale  om sociale formål, som aftales af Kirkens Genbrug, Samvirkenden Menighedspleje og Nygårdskirken.   

Menighedsplejen

TIl at administrere den diakonale økonomi er der nedsat en bestyrelse, dvs. en menighedspleje bestyrelse. Bestyrelsen er knyttet til organisationen Samvirkende Menighedspleje og fungere som en selvstændig forening. Bestyrelses arbejde er reguleret af et sæt vedtægter, som læses ..... Bestyrelses medlemmer vælges af sognets borgere på det årsmødet, hvor der også fremlægges et revideret regnskab og formandens årsberetning. Årsmødes finder sted om foråret. Tid og sted offentliggøres i Folkebladet og opslag i Nygårdskirken.

Bestyrelsen pr. 21/3 -2021

Jan Baskjær (Formand)

Elsebeth Baskjær (Næstformand)

Dorte Sonne-Hansen (Kasserer)

Annette Rilstoft (repræsentant for Nygårdskirkens menighedsråd)

Lis Withøft Larsen (Sognepræst)