Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets udvalg 2020-2024

Nygårds Sogns Menighedsråd - udvalg m.v.

  1. Formand: Jan Hein Baskjær 
  2. Næstformand: Lotte Petersen
  3. Kasserer: Dorte Sonne-Hansen
  4. Kirkeværge: Preben Frank
  5. Kontaktperson vedr. personale: Ulla Hansen

Ansættelsesudvalget:

Ulla Hansen
Lis Withøft Larsen
Annette Rilstoft
Jan Baskjær

+ evt. relevante medarbejdere fra fagområde


Børnekorsudvalget:

Pernille Mejer Richardt
Lis Withøft Larsen
Jannik Larsen
Dorte Sonne-Hansen

Flagudvalget:

Preben Frank, formand
Annette Rilstoft

Kirkecenterudvalget:

Lotte Petersen 
Annette Rilstoft
Dorte Sonne-Hansen
Lis Withøft Larsen

Kirkegårdsudvalget:

Preben Frank

 

Kommunikationsudvalget:


Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen

 

Medarbejderrepræsentant:

Jytte Bagge Johansen

 

MR-repræsentanter i Kirkehøjskolen:

Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen

 

MR-repræsentanter ved medarbejdermøde:

---

MR-repræsentanter i menighedsplejen:

Annette Rilstoft

Lis Withøft Larsen

 

MR-repræsentant i styregruppen for skoletjenesten:

Lotte Petersen

 

Præstegårdsudvalget:

Preben Frank
Dorte Sonne-Hansen

 

Valgudvalget:

Jan Baskjær
Lotte Petersen
Dorte Sonne-Hansen