Menighedsrådets udvalg 2016-2020

Nygårds Sogns Menighedsråd - udvalg m.v.

1. Formand: Preben Frank

2. Næstformand: ---

3. Kasserer: Dorte Sonne-Hansen

4. Kirkeværge: Annette Rilstoft

5. Kontaktperson for personalet: Pia Lipun


Menighedsrådet har nedsat en række udvalg og fordelt posterne således:

 

Aktivitetsudvalget:

Karsten Pedersen
Pia Lipun
Annette Rilstoft
---
Lis Withøft Larsen
Astrid Brandt Lundin
Personale: Pernille Danfred Jørgensen
Jannik Larsen
Thomas Nørrevang
Mitzi Holmquist Cavling
Frivillige: Jan Kollemorten, formand 
Inge og Henry Nielsen
Robert Borch
Kirsten Rudolph 
Valentina Storgaard 
Leif Steenberg 
Louise Sørensen


Ansættelsesudvalget:

Pia Lipun, formand
---
Annette Rilstoft
Lis Withøft Larsen
Astrid Brandt Lundin
+ evt. relevante medarbejdere fra fagområde


Børnekorsudvalget:

Line Bøgh Nielsen
Esben Højlund
Astrid Brandt Lundin
Lis Withøft Larsen
Jannik Larsen
Dorte Sonne-Hansen

 

Børneudvalget:

Annette Rilstoft, formand
Lis Withøft Larsen
Astrid Brandt Lundin
Personale: Pernille Danfred Jørgensen
Frivillige: Valentina Storgaard
Kirsten Eriksen
Anni Pedersen

 

Flagudvalget:

Preben Frank, formand
Knud Elver Pedersen
Annette Rilstoft

 

Gudstjenesteudvalget:

Astrid Brandt Lundin, formand
Pia Lipun
Annette Rilstoft
Dorte Sonne-Hansen
Lis Withøft Larsen
Jannik Larsen
Preben Frank
Frivillige: Jan Kollemorten
Bente Lund Hansen
Leif Steenberg

 

IT-udvalget:

---
Karsten Pedersen
Pia Lipun

 

Kirkecenterudvalget:

---
Pia Lipun
Karsten Pedersen
Astrid Brandt Lundin
Lis Withøft Larsen

 

Kirkegårdsudvalget:

Knud Elver Pedersen
Karsten Pedersen

 

Kommunikationsudvalget:

Bodil Lundin
Lis Withøft Larsen
Astrid Brandt Lundin
Dorte Sonne-Hansen

 

Medarbejderrepræsentant:

Jannik Larsen

 

MR-repræsentanter i Kirkehøjskolen:

Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen

 

MR-repræsentanter ved medarbejdermøde:

Pia Lipun
Preben Frank
Lis Withøft Larsen
Astrid Brandt Lundin

 

MR-repræsentanter i menighedsplejen:

Annette Rilstoft
Astrid Brandt Lundin

 

MR-repræsentant i styregruppen for skoletjenesten:

---

 

Præstegårdsudvalget:

Knud Elver Pedersen, formand
---
Preben Frank
Dorte Sonne-Hansen
Karsten Pedersen

 

Valgudvalget:

---
Anne Hartvig
Dorte Sonne-Hansen

 

Visionsudvalget:

---
Astrid Brandt Lundin
Annette Rilstoft
Preben Frank
Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen
Jannik Larsen
Pia Lipun

Ophavsret: